Mindfulness (ofwel opmerkzaamheid) leert je stil te staan, stil te zitten in de maalstroom van je dagelijks bestaan en je bewust te worden van wat er in het hier en nu gaande is. Bewuste aandacht voor ervaringen in lichaam en geest.

Door je bewust te worden ontstaat er ruimte en inzicht, wat een eerste stap is om de dingen anders te doen dan je ze altijd deed. Zo leer je uit je automatische patronen (met name die waar je ontevreden over bent) te stappen en bewust te reageren.

Je leert ook stil te staan bij je gedachten. Gedachten kunnen je onbewust veel onrust en stress bezorgen. mindfulness helpt je om gedachten te zien voor wat ze zijn: mentale activiteiten, waar je niet persé iets mee hoeft. Je leert je los te maken van je gedachten en inzien dat jij niet je gedachten bent en dat je gedachten ook niet altijd feiten zijn.

Naast een praktisch technische training  van de geest om in het hier en nu te komen/ blijven, brengt mindfulness ook een levenshouding met zich mee: een levenshouding van aanvaarding en mildheid, van leven in het hier en nu zonder oordelen en zonder je druk te maken over wat geweest is en wat nog gaat komen.  In de eerste plaats helpt het je om mild en zonder oordelen naar je eigen ervaringen te kijken,  jezelf toe te staan te denken wat je denkt en voelen wat je voelt. Jezelf toestaan  te accepteren zoals je bent en van jezelf  te houden zoals je bent. Van hieruit kun je deze levenshouding ook in het contact met de ander tot uitdrukking te brengen.

Aanvaarding staat tegenover verzet. Tegenover ontevreden zijn en je aandacht richten op hoe het leven zou moeten zijn, hoe je je zou willen voelen en wie je zou willen zijn. Dit verzet kost veel energie en maakt je ontevreden en ongelukkig. Je zou dit kunnen zien als de stroom van ‘NEE’; ik wil niet dat het is zoals het is.

Mindfulness leert je te leven in de stroom van ‘JA’ , aanvaarden dat het is zoals het is en vandaar uit bewust een keuze maken: wat is op de moment, in deze situatie goed voor mij, wat heb ik nodig?

De training is individueel en bestaat uit 8 sessies van 60 tot 75 minuten. Voorafgaand is er de mogelijkheid voor een vrijblijvend en kosteloos kennismakingsgesprek.

De kosten van de training bedragen € 625 (incl BTW).